APP下载
官方微信
精彩首页

新闻公告

News Bulletin

新闻公告

关于电子结清证明上线及纸质结清证明需邮费到付的公告

2019-09-03 08:57:14   浏览:

尊敬的客户:
    为提供更优质的服务,我司电子结清证明功能已上线,如果您需开立结清证明,请登录嗨贷APP申请,如有任何疑问请联系我司电话客服(4008825137)或在线客服(登录APP).如果您有开立纸质结清证明需求,自2019年9月1日起,快递费用需您自行承担。感谢您对湖北消费金融公司的支持。
    特此公告!
 
                           湖北消费金融股份有限公司
                                    2019年8月29日
上一条 【返回】 下一条